Výtvarný obor


Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla nabízí dětem možnost navštěvovat výtvarný obor jak  v Napajedlích, tak na detašovaných pracovištích v Halenkovicích, Spytihněvi, Topolné a Babicích. Předměty výuky jsou: malba, kresba, keramika a práce s materiály. Cílem výuky je rozvoj prostorového a estetického cítění, rozvoj kreativity a fantazie, smyslového vnímání světa a vytváření pracovních návyků. Veškeré pomůcky a materiál do výuky zajišťuje ZUŠ R.Firkušného Napajedla. Součástí a zároveň zpestřením jsou návštěvy tématických výstav v muzeích a galeriích v průběhu školního roku. Výtvarný a grafický obor se aktivně zúčastňuje výstav a krajských i celostátních výtvarných soutěží, kde získal řadu ocenění. Dále obor spolupracuje s místními i okolními základními a mateřskými školami formou ukázkových hodin a výstav.

 

Pedagogové výtvarného oboru:

 

  • Mgr. Ivana Kotásková
  • BcA. Eva Langrová
  • Mgr. Jana Šnédarová
 
Mgr. Ivana Kotásková
 

 


Mgr. Martina Lišková - MD

 

BcA. Eva Langrová