Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
  ČERVEN
  
 
 
 
 
 
DUBEN
 
 NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO UZLU VE ZLÍNĚ
 
12. dubna 2022 navštívila učitelka Ivana Kotásková se svými staršími žáky z Napajedel a odloučeného pracoviště Babice Filmový uzel, který je součástí filmových ateliérů ve Zlíně.
Žáci si v průběhu měsíce března a dubna ve skupinkách připravili loutky a kulisy. V ateliérech jim společně vdechli život.foto
 
 

BŘEZEN 
 
MenART - III. setkání 
 
proběhlo s lektorkou L. Geislerovou v sobotu 19. 3. 2022
v nové budově Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
za účasti žačky VO Petry Zimákové a p. uč. Ivany Kotáskové.
 
 
ÚNOR 
 
 
 
LISTOPAD 
 
MenART - II. setkání
 
 V sobotu 13. listopadu jsme s Petrou Zimákovou jely do Prahy na konzultace s ilustrátorkou Lelou Geislerovou, které probíhaly v budově vysoké školy UMPRUM. Bylo to inspirativní setkání s lidmi z celé České republiky, které jsme zakončily návštěvou komiksového festivalu Frames. fotografie

Moc se těšíme na další setkání. Iva Kotásková
 
 
 
 
ZÁŘÍ 
 
Akademie MenART 
 
O víkendu 27. - 29. srpna 2021
přivítala Akademie MenART stipendisty IV. ročníku,
talentované žáky ZUŠ spolu s jejich pedagogy v prostorách ZUŠ Kroměříž.
 

Petra Zimáková spolu s paní učitelkou Ivanou Kotáskovou strávily velmi inspirativní víkend pod vedením skvělé výtvarnice Lely Geislerové. V letošním školním roce je čekají ještě další tři setkání v Praze. Celoroční snažení bude zakončeno společnou výstavou se stipendisty Martina Velíška v rámci Smetanovy Litomyšle.

 


 
ČERVEN 2021
 

Petra Zimáková stipendistkou MenARTu 

více informací