Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
***
ŘÍJEN
 *** 
 
Zájezd do Šternberku u Olomouce
 
Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla pořádá 31. 10. 2017 autobusový zájezd do Šternberka u Olomouce. Žáci zde navštíví výstavu celostátní přehlídky základních uměleckých škol v prostorách augustiniánského kláštera a Expozici času.
 
***
LISTOPAD
 *** 
Výstava prací žáků VO v prostorách školy na téma "Hudba".