Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 

Zahájení školního roku 

 
2. 9. 8 - 12, 13 - 16 hodin (domluva rozvrhu) 
3. 9. 13 - 17 hodin (domluva rozvrhu)
5. 9. Informativní schůzka s rodiči žáků PHV a PVV - 16 hodin, kaple přízemí
9. 9. Zahájení výuky podle rozvrhu