Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Během školního roku 2020/2021 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

1.- 2. Domluva rozvrhu 

3. Zahájení individuální výuky

3. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

7. Zahájení kolektivní výuky 

24. Koncert táborového orchestru 

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

Narodil sa Kristus Pán - natáčení koledy (cimbálová muzika Maková)

Vánoční koncert ZUŠ R. Firkušného ve vysílání NTV Cable

Výstava žáků výtvarného oboru v centru Napajedel (zimní tématika) 

Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích 

Vánoční houslová videobesídka žáků ze třídy Dáši Kaňovské

 21. Vánoční besídka (Microsoft Teams) žáků ze třídy p. uč. Gregora 

Leden

Únor

 7.   Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XXI. ročník

 

 

Březen

 

  Duben

 26. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Květen

 3. 2. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 10. 3. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Vernisáž absolventské výtavy, Klášterní kaple

Červen

 

Červenec

  Hudební tábor

Srpen