Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Během školního roku 2020/2021 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

1.- 2. Domluva rozvrhu 

3. Zahájení individuální výuky

3. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

7. Zahájení kolektivní výuky 

24. Koncert táborového orchestru 

Říjen

 

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

  Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

  Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova  

  Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

 28. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice 

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích 

 22. Adventní koncert

  Předvánoční koncert v Babicích  

Leden

Třídní koncerty žáků

Únor

 9.   Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XX. ročník

  Školní kolo soutěže žáků ZUŠ

 

Březen

 

  Duben

 26. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Květen

 3. 2. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 10. 3. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Vernisáž absolventské výtavy, Klášterní kaple

Červen

 

Červenec

  Hudební tábor

Srpen