Datum: 09.04.2021

Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

jsme velmi rádi, že bude v pondělí 12. 4. 2021 obnovena prezenční výuka 1 PEDAGOG 1 ŽÁK bez nutnosti testovat žáky. Skupinky žáků hry na nástroje budou rozděleny po 25 minutách.

Ve výtvarném oboru bude zahájena individuální konzultace pro absolventy.

Ochranná opatření:

- desinfekce rukou při vstupu do školy
- žáci mají v budově školy nasazenu chirurgickou roušku nebo respirátor, bez roušky jen při výuce dechových nástrojů a zpěvu s dodržením 2 metrových rozestupů
- dospělé osoby s respirátorem nebo štítem
- vstup třetích osob jen v odůvodněných případech

Ostatní vyučování zatím zůstává distanční formou online.

12. 4. 2021 bude obnovena ONLINE výuka hudební nauky.

Žáci HUDEBNÍ NAUKY mají možnost PŘIHLÁSIT SE LIBOVOLNĚ DO SKUPINY SVÉHO ROČNÍKU.

Více informací vám poskytnou kmenoví učitelé.

Těšíme se na setkání, učitelé ZUŠ R. Firkušného Napajedla


[ zpět ]